Program

Koja je uloga pružalaca servisa (usluga) podrške u sistemu socijalne zaštite? Na koji način obezbediti saradnju i razmenu iskustva i znanja pružalaca usluga kako bi se dostigao odgovarajući kvalitet i unapredili razvojni procesi u ovoj oblasti? Šta je doneo novi Zakon o socijalnoj zaštiti dve godine od početka implementacije?

Pogled predstavnika vlasti i donosica odluka na sistem servisa podrške za osobe sa invaliditetom – gde smo sada i kako iće dalje, kako krenuti ka životu u zajednici i de – institucionalizaciji, finansijski mehanizmi i evopski fondovi kao mogući izvori finansiranja pružalaca usluga, uključenje korisnika u dizajn servisa i saradnja između aktera su aktuena pitanja koja će biti pokrenuta na forumu.

Koji su to evropski trendovi, i šta se dešava u Republici Srbiji na polju socijalnih servisa (usluga) za osobe sa invaliditetom, prezntacije dobrih praksi i servisa (usluga) koje postoje kod nas.

Nadamo se da ćemo zajednički istražiti gore navedena pitanja, razmenom iskustava, primera dobre prakse i stvaranjem mogućnosti za buduću saradnju, razmenu i razvoj ekspertize na polju socijalnih servisa (usluga) za osobe sa invaliditetom.

PROGRAM

09:00 – 09:30 Registration of participants
09:30 – 10:00 Welcome and Opening ceremony

 • Mr Goran Lončar, President of Centre for Society Orientation
 • Mr Predrag Petrović, Director of Republican Institute for Social Protection
 • Mrs Bernadette Grosyeux & Ms Sabrina Ferraina, European Association of Service providers for Persons with Disabilities
 • Ms Branka Gajić, Deputy Minister of Labour, Employment and Social Affairs (to be confirmed)

Moderator: Violeta Anđelković, Centre for Society Orientation
10:00 – 10:20 Mr Damjan Tatić, Member of the UN Committee for Human Rights of Persons with Disabilities (Skype)
10:20 – 10:50 Deinstitutionalization in Serbia – success and challenges

 • Monica Gabany, Team leader of the “Open arms” project
  “Deinstitutionalization in Serbia – the project experiences”
 • Ms Rada Mitrović, Provincial Institute for Social Protection
  “The legal framework for deinstitutionalization”


Moderator:Mikica Budimirović, Forum of Youth with Disabilities
10:50 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:10 Deinstitutionalization in Serbia – plan for deinstitutionalisation

 • Ms Branka Gajić, Deputy Minister of Labour, Employment and Social Affairs
  “Working group for deinstitutionalization” (to be confirmed)
 • Mr Zoran Vesić,Representatives of the Working group for deinstitutionalization
  “The plan for funding the process of transformation of institutions in the service of the community”
 • Mr Bozidar Dakic, Institute for Social Alternatives
  “Economic viability of the process of deinstitutionalisation”


Discussion

Moderator: Violeta Anđelković, Centre for Society Orientation

12:10 – 13:10

The transformation of institutions into community services

 • Ms Biljana Zekavica, Ministry of Labour, Employment and Social Affairs
 • Mr Dragan Lukić, Serbian Association for Promotion Inclusion, Belgrade
 • Mr Mirko Jankelić, Home for the mentally ill "Čurug"
 • Mr Miloš Antić, Institution for adults and older "Gvozden Jovančićević" Veliki Popovac
 • Ms Slavica Marković, School centre Milan Petrovic, Novi Sad

Moderator:Mikica Budimirović, Forum of Youth with Disabilities
13:10 – 14:10 Lunch
14:10 – 15:15 Plenary Session – Deinstitutionalisation - Challenges in practice

 • Ms Slavica Milojević, Republic Institute for Social Protection
 • Ms Gordana Rajkov, Centre for Independent Living
 • Ms Marija Jelenković, representatives of Local Authority Knjazevac
 • Ms Svetlana Glavinić, Association for Cerebral Palsy
 • Ms Olivera Vuković, SeCons


Discussion

Moderator: Nenad Stojanović, Republic Institute for Social Protection
15:15 – 16:15 European perspectives

 • Ms Sabrina Ferraina, European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD
 • Ms Bernadette Grosyeux, Centre de la Gabrielle
  “EASPD Reaching Out Strategy”

Moderator:Jelena Pešić, Republic Institute for Social Protection
16:15 – 16:45 Coffee break
16:45 – 17:15 The right to live in the community - Self advocates of social services for persons with disabilities

Serbian Association for Promotion Inclusion, Belgrade

Creative and education centre KEC, Belgrade

Child`s heart, Belgrade

Moderator:Nenad Stojanović, Republic Institute for Social Protection
16.45 – 17.00 Presentation of the network providers of supported housing service and signing the application form

Mr Boban Petrović, Serbian Association for Promotion Inclusion, Belgrade
17:15 – 17:30 Presentation of the network providers of supported housing service and signing the application form

 • Mr Boban Petrović, Serbian Association for Promotion Inclusion, Belgrade
17:30 – 18:00 Conclusions and closing of the Forum

Preuzmite program u PDF-u.