Kontakt

Republički zavod za socijalnu zaštitu
Terazije 34
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 36 21 565
Email: zavod@zavodsz.gov.rs
www.zavodsz.gov.rs

Centar za orijentaciju društva - COD
Milutina Milankovića 68/3
11070 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 31 13 860
Email: forum@cod.rs
www.cod.rs

Evropska asocijacija pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom - EASPD
Avenue d’Auderghem 63
1040, Brussels, Beglium
Tel: +32 2 282 46 13
Email: info@easpd.eu
www.easpd.eu

Forum mladih sa invaliditetom Srbije
Terazije 23
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 32 20 632
Email: office@forum-osi.org
www.forum-osi.org

Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom
Gundulićev venac 38
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 339 26 83
Email: autizamsrbija@sbb.rs
www.autizam.org.rs